Acıbadem Mh, Şeyh Galip Sk, Elysium Elit Konutları, B Blok D: 29 Koşuyolu, Kadıköy / İstanbul

Dr. İsmail Metin HOŞER

Medical Aesthetics Physician
info@smileest.com.tr
+90 543 478 88 71

Türkçe

English

Italiano

2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan İsmail Metin Hoşer meslek hayatına Özel Mersin Cerrahi Tıp Merkezi Acil Staff Hekimi olarak başladı (2005-2006), ardından sırasıyla Medline Ambulans ve Alarm Merkezi (2006-2008), Medline Motorsiklet Ambulans Doktoru (2006-2008), Medline Hava (Uçak ve Helikopter) Ambulans Doktoru (2006-2008) ve Medline Alarm Merkezi Müdürlüğünde (2006-2008) çalıştı. Meslek hayatına Botaş International Limited Medikal Alt Yüklenici Koordinatörü ve Staff Hekimi (2008-2009) ve Botaş International Limited Medikal Koordinatörü (2009-2016) olarak devam eden Hoşer , 2016 yılında Özel Mersin Smileest Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezini kurdu ve 2018 yılına kadar Medikal Estetik Doktoru olarak çalıştı.

2018 yılında Dr. Ayşegül Girgin ile beraber SMILEEST kliniğini kurarak birlikte Medikal Estetik alanında hizmet vermeye başladılar.

2015 yılında Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisansnı tamamlayan İsmail Metin Hoşer, 2020 yılında İtalya’da “Università degli Studi di Camerino” Easthetic Medicine Masterine başladı.

İsmail Metin Hoşerin. İlkyardım Eğitmenliği (2013), Temel Yaşam Desteği ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (2008), Travma ve Resüsitasyon (2008), T.C. Sağlık Bakanlığı İşyeri Hekimliği (2010), Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimliği (2008), Eğitici Eğitmenliği (2012), T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi (2010), İstanbul Medipol Üniversitesi Kupaterapi Uygulama (2017), İstanbul Medipol Üniversitesi Ozon Uygulama (2017), İstanbul Medipol Üniversitesi Mezoterapi Uygulama (2017) sertifikaları bulunmaktadır.

Mesleki alanda kendini geliştirmeyi, öğrenmeyi seven Hoşer bilginin paylaştıkça kıymetlendiğine inanır. Halen Metsacademy Fullface Estetik Kadavra ve Handson Eğitmeni, Aptos Uluslararası Eğitmeni ve Dysport Türkiye Eğitmeni olarak çalışmaktadır.

İsmail Metin Hoşer, Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı (Kongre Yayınevi)’nın yazarıdır.

Türkçe, İngilizce ve Almanca (orta) konuşabilen İsmail Metin Hoşer, Boş zamanlarında ekstrem sporlar yapmayı ve yelken yapmayı sever.

İsmail Metin Hoşer, who graduated from Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty in 2005, started his career as an Emergency Personnel Physician of Private Mersin Surgical Medical Center (2005-2006), then respectively Medline Ambulance and Alarm Center (2006-2008), Medline Motorcycle Ambulance Doctor (2006). -2008), Medline Air (Airplane and Helicopter) Ambulance
Doctor (2006-2008) and Medline Alarm Center Management (2006-2008). Continuing his career as Botaş International Limited Medical Subcontractor Coordinator and Personnel Physician (2008-2009) and Botaş International Limited Medical Coordinator (2009-2016), Hoşer founded Private Mersin Smileest Wellness and Beauty Center in 2016 and worked as a 2018 doctor. In 2018, Dr. Together with Ayşegül Girgin, they established the SMILEEST clinic and started to expand the service in the field of medical aesthetics.

İsmail Metin Hoşer, who completed Atatürk University Occupational Health and Safety Associate Degree in 2015. In 2020, he started the “Università degli Studi di Camerino” Easthetic Medicine Master in Italy.

İsmail Metin Hoşer has, First Aid Trainer (2013), Basic Life Support and Advanced Cardiac Life Support (2008), Trauma and Resuscitation (2008), T.C. Ministry of Health Workplace Medicine (2010), Turkish Medical Association Workplace Doctor (2008), Trainer Trainer (2012), T.C. He has certificates of the Ministry of Health Family Medicine 1st Stage Compliance Training (2010), Istanbul Medipol University Cupatherapy Application (2017), Istanbul Medipol University Ozone Application (2017), Istanbul
Medipol University Mesotherapy Application (2017) certificates.

Hoşer, who loves to improve and learn in the professional field, believes that knowledge is valued when shared. Presently Metsacademy Fullface Aesthetic cadavers and Handson Trainer, Aptos International Educators and Trainers working as Dysport Turkey.

İsmail Metin Hoşer is the author of the Aesthetic Botulinum Toxin Applications Handbook (Kongre Publishing House).

İsmail Metin Hoşer, who can speak Turkish, English and German (Intermidate), likes to do extreme sports and sailing in his spare time.

İsmail Metin Hoşer, che si è laureato presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cerrahpaşa di Istanbul nel 2005, ha iniziato la sua carriera come medico del personale di emergenza del Centro medico chirurgico privato Mersin (2005-2006), poi rispettivamente Medline Ambulance and Alarm Center (2006-2008), Medline Motorcycle Ambulance Doctor (2006 -2008), Medline Air (Airplane and Helicopter) Ambulance Doctor (2006-2008) e Medline Alarm Center Management (2006-2008). Continuando la sua carriera come coordinatore del subappaltatore medico di Botaş International Limited e medico del personale (2008-2009) e coordinatore medico di Botaş International Limited (2009-2016), Hoşer ha fondato il Private Mersin Smileest Wellness and Beauty Center nel 2016 e ha lavorato come medico nel 2018. Nel 2018, il Dr. Insieme ad Ayşegül Girgin, hanno fondato la clinica SMILEEST e hanno iniziato ad espandere il servizio nel campo dell’estetica medica.

İsmail Metin Hoşer, che ha conseguito la laurea in salute e sicurezza sul lavoro dell’Università Atatürk nel 2015. Nel 2020 ha avviato in Italia il Master in Medicina Estetica dell'Università degli Studi di Camerino.

İsmail Metin Hoşer ha, First Aid Trainer (2013), Basic Life Support e Advanced Cardiac Life Support (2008), Trauma and Resuscitation (2008), T.C. Ministero della salute sul posto di lavoro (2010), medico sul posto di lavoro dell’Associazione medica turca (2008), Trainer Trainer (2012), T.C. Ha certificati del Ministero della Salute Medicina di Famiglia 1st Stage Compliance Training (2010), Istanbul Medipol University Cupatherapy Application (2017), Istanbul Medipol University Ozone Application (2017), Istanbul Medipol University Mesotherapy Application (2017) sertificates.

Hoşer, che ama migliorare e imparare in campo professionale, crede che la conoscenza sia apprezzata quando condivisa. Attualmente Metsacademy Fullface Aesthetic cadaveri e Handson Trainer, Aptos International Educators e Trainer che lavorano come Dysport Turkey.

İsmail Metin Hoşer è l’autore del Manuale sulle applicazioni della tossina botulinica estetica (Kongre Publishing House).

İsmail Metin Hoşer, che parla turco, inglese e tedesco (medio), ama praticare sport estremi e vela nel tempo libero.